fbpx Skip to main content

Bli en del av vårt voksende team

Som følge av en økende mengde oppdrag, er vi på utkikk etter dedikerte og fleksible renholdere som er klare til å bli en viktig del av vårt arbeidsmiljø. Er du en morgenfugl med et øye for detaljer og en lidenskap for renslighet? Da kan dette være den perfekte jobben for deg!

Hovedansvarsområder:
Utførelse av daglige og periodiske renholdsoppgaver i henhold til våre fastsatte standarder, inkludert spesialoppgaver som flyttevask, visningsvask, m.m.
Sikre at alle områder er rene og presentable til enhver tid.
Sikker og effektiv bruk og vedlikehold av renholdsutstyr.

Vi tilbyr:
En stilling på inntil 100%.
Et positivt, støttende og inkluderende arbeidsmiljø.
Konkurransedyktige lønnsbetingelser.
Fleksibel arbeidstid; vi tilbyr renholdstjenester 24/7, så fleksibilitet er viktig. Våre arbeidstider varierer hovedsakelig mellom 07:00 og 21:00.
Muligheter for rullering mellom morgen- og kveldsarbeid.

Slik søker du:
Interessert? Send din CV til post@vestvask.no så snart som mulig. For spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Michal på 41 21 04 80.

Kvalifikasjoner
 • Erfaring fra renholdsarbeid er en fordel, men ikke et krav. Innstilling er viktigst Opplæring vil bli gitt.
  Mens erfaring fra renholdsarbeid er en fordel, legger vi størst vekt på din vilje til å lære og din positive innstilling. Vi tilbyr grundig opplæring for å sikre at du lykkes i rollen.
 • Førerkort klasse B.
 • Evne til å utføre fysisk arbeid.
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk eller engelsk.
 • Selvstendighet, fleksibilitet, pålitelighet og punktlighet.
 • Villighet til å jobbe tidlige morgener eller sene kvelder ved behov.

Become a Key Player in Our Growing Team!

As we experience an increasing demand for our services, we are now looking for dedicated and adaptable cleaners eager to become an important part of our work environment. Do you have a positive attitude, an eye for detail, and a passion for cleanliness? Then you might be just who we are looking for!

Main Responsibilities:
Perform daily and periodic cleaning tasks in line with our high standards, including special tasks like move-out cleaning, showing cleaning, etc.
Ensure all areas are clean and presentable at all times.
Safe and efficient use and maintenance of cleaning equipment.

We Offer:
A position of up to 100%.
A positive, supportive, and inclusive work environment.
Competitive salary conditions.
Flexible working hours, with services ranging from 07:00 to 21:00, and opportunities for rotation between morning and evening shifts.

How to Apply:
Interested? Please send your CV to post@vestvask.no as soon as possible. For questions about the position, contact Michal at 41 21 04 80.

Qualifications
 • While experience in cleaning work is advantageous, we place the greatest emphasis on your willingness to learn and your positive attitude. Comprehensive training will be provided to ensure your success in the role.
 • Class B driver’s license.
 • Ability to perform physical work.
 • Good communication skills in Norwegian or English.
 • Independence, flexibility, reliability, and punctuality.
 • Willingness to work early mornings or late evenings as needed